OH3NE:n vaalikokous 29.11.2021

Tampereen Radioamatöörit ry:n vaalikokous pidetään maanantaina 29.11.2021 klo 18 Pyynikin näkötornin kerhotilassa. Jäsenten esitykset kokoukselle tulee olla lähetettynä hallitukselle sähköpostiin hallitus ät oh3ne piste fi 1.11. mennessä. Kutsu vaalikokoukseen lähetetään kerhon jäsenille sähköpostilla sekä julkaistaan kerhon kotisivuilla ja kerhon ilmoitustaululla kaksi viikkoa ennen kokousta. 

Tampereen Radioamatöörit ry:n kerhotiedote 17.2.2021

Tampereen Radioamatöörit ry:n ajankohtainen kerhotiedote on kuultavissa keskiviikkoisin klo 21 OH3RNE FM-toistimien taajuuksilla 145.750 MHz ja 434.850 MHz. Kerhotiedote pyritään myös julkaisemaan kerhon kotisivuilla ja Facebookissa.

OH3NE tiedottaa:

– Kerhoillat on peruttu  maaliskuun alkuun asti koronatilanteen vuoksi.
– Vuosikokouksen materiaali  on toimitettu sähköpostilla luettavaksi, ja vuosikokous pidetään ensi maanantaina 22.2.2021 Teivon ABC:llä.
– Kerholle on saapunut paljon QSL-kortteja, hae omasi kerholta. Mikäli sinulla ei ole kulkuoikeutta kerholle, tiedustele sitä hallitukselta.
 
Kerhon kotisivuilta oh3ne.fi löydät uusimmat tiedot asioista ja tapahtumista.
 
Bulletiinin toimitti Marko OH3GXQ
 

OH3NE:n vuosikokous 22.2.2021

Tampereen Radioamatöörit ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään ma 22.2. klo 18:00. Paikkana on Teivon ABC, Ravuri-kokoustila, Hiitintie 1, 33400 Tampere.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä hallituksen esitykset. Kokouksen asialista alla.

1§                  Kokouksen avaus

2§                  Kokousvirkailijoiden valinta

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat.

3§                  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§                  Yhdistyksen vuosikertomuksen käsittely

5§                  Toimikauden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely

Käsitellään toimikauden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto.

6§                  Toimikauden 2020 hallituksen vastuuvapauden myöntäminen

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä toimikauden 2020 hallitukselle ja tilivelvollisille.

7§                  Jäsenten esitykset

                      Määräaikaan mennessä (25.1.2021) ei saapunut esityksiä.

8§                  Hallituksen esitykset

Yhdistyksen sääntöjen 16§ mukaisesti sääntömuutokset tulee käsitellä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa.

Alla olevat lisäykset tai muutokset sääntöihin on käsitelty ja hyväksytty ensimmäisen kerran 30.11.2020 vaalikokouksessa. Tässä kokouksessa muutokset käsitellään toisen kerran.

Seuraavat lisäykset tai muutokset sääntöihin:

10§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuun ja vaalikokous marraskuun aikana. Yhdistyksen muu kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.

12§ Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisella ja kunniajäsenellä äänioikeus ja yksi ääni. Jäsenellä, joka ei ole maksanut viimeisintä erääntynyttä jäsenmaksua kokonaisuudessaan, ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jollei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa ja suljetuissa äänestyksissä kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokouksiin on hallituksen niin päättäessä mahdollista osallistua myös elektronisin apuvälinein. Mahdollisuudesta on kerrottava kokouskutsussa.

9§                  Muut esille tulevat asiat

10§                Kokouksen päättäminen

OH3NE:n vaalikokous 30.11.2020

Hyvä Tampereen Radioamatöörit ry:n jäsen.

Tampereen Radioamatöörit ry:n sääntömääräinen vaalikokous pidetään Teivon ABC:n Ravuri -tilassa 30.11.2020 klo 18. Paikalle voi saapua 17.30 lähtien. Omakustanteisesti voi ostaa kahvia ym. kokoustilaan. Suosittelemme maskin käyttöä ja muistetaan myös muut vallitsevat Covid19-suositukset. Tervetuloa!

 

Tampereen Radioamatöörit ry:n sääntömääräinen vaalikokous 2020

Aika:              Maanantai 30.11.2020  klo 18.00

Paikka:          Teivon ABC, Ravuri -kokoustila, Hiitintie 1, 33400 Tampere

1§     Kokouksen avaus

2§     Kokousvirkailijoiden valinta

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Pöytäkirjantarkistajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.                                

3§     Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4§     Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

5§     Käsitellään vuoden 2021 toimintasuunnitelma

6§     Käsitellään vuoden 2021 talousarvio, jonka yhteydessä päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta

Hallituksen esitys:

Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2021 on 32 €.

Eläkeläiset, alle 18-vuotiaat, varusmiehet, siviilipalvelusmiehet sekä alle 29-vuotiaat opiskelijat voivat hakemuksesta saada alennetun jäsenmaksun 19 €. Vapaamuotoinen hakemus on osoitettava sähköpostitse kerhon hallitukselle ennen jäsenmaksulaskujen lähettämistä.

1.9. tai myöhemmin liittyneet saavat ensimmäisen vuoden jäsenmaksusta 50 % alennuksen.

Kunnia- ja ainaisjäsenet sekä ennen 1.11.2020 jäsenmaksusta erikseen vapautetut henkilöt eivät suorita jäsenmaksua.

Hallitus määrää kannatusjäsenmaksun tapauskohtaisesti.

7§     Valitaan hallitukselle puheenjohtaja vuodeksi 2021

8§     Valitaan hallituksen muut jäsenet vuodeksi 2021.

9§     Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa vuodeksi 2021 ja heidän varamiehensä

10§     Jäsenten esitykset

Määräaikaan mennessä (02.11.2020) hallitukselle ei ole tullut jäsenaloitteita.

11§     Hallituksen esitykset

Seuraavat lisäykset tai muutokset sääntöihin:

10§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuun ja vaalikokous marraskuun aikana. Yhdistyksen muu kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.

12§ Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisella ja kunniajäsenellä äänioikeus ja yksi ääni. Jäsenellä, joka ei ole maksanut viimeisintä erääntynyttä jäsenmaksua kokonaisuudessaan, ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jollei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa ja suljetuissa äänestyksissä kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokouksiin on hallituksen niin päättäessä mahdollista osallistua myös elektronisin apuvälinein. Mahdollisuudesta on kerrottava kokouskutsussa.

12§     Kokouksen päättäminen

SRAL:n vaalit 2020

Suomen Radioamatööriliiton syyskokouksessa Riihimäellä 14.11.2020 valittiin puheenjohtaja kahden vuoden kaudeksi sekä kaksi hallituksen jäsentä kolmen vuoden kaudeksi. Erovuorossa olivat puheenjohtaja Tuomas Tauriala, OH3ERV sekä hallituksen jäsenet Mauno Hirvonen, OH7UE ja Jari Kekki, OH2EXE.

Vaaleissa käytettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa sähköistä äänestystä.

Puheenjohtajan vaali 2020

Suomen Radioamatööriliiton hallituksen puheenjohtajaksi ehdolla olivat:

2. Jari Jussila, OH2BU, 225 ääntä

3. Jorma Saloranta, OH2KI/OH3XZ, 579 ääntä

SRAL:n puheenjohtajaksi valittiin Jorma Saloranta.

Hallitusvaali 2020

Suomen Radioamatööriliiton hallituksen jäseniksi ehdolla olivat:

4. Dimitrios ”Dimi” Doukas, OH2DD, 495 ääntä

5. Jari Kekki, OH2EXE, 432 ääntä

6. Veli-Matti Pappinen, OH7JEV, 344 ääntä

SRAL:n hallituksen jäseniksi valittiin Dimitrios Doukas ja Jari Kekki.

Lisää tietoa liiton vaalisivuilla.

SRAL:n vaalit 2019

Suomen Radioamatööriliiton syyskokouksessa valitaan kaksi jäsentä hallitukseen kolmen vuoden kaudeksi.

Äänestystavat ovat postiäänestys ja syyskokouspaikalla tapahtuva äänestys.

Postiäänestysmateriaali postitetaan RA-lehden 8/2019 mukana 30.10.2019. Lisäksi äänestys on mahdollinen kokouspaikalla Ellivuoressa lauantaina 16.11.2019 kello 13.00–15.00.

Erovuorossa ovat Tiina Kela OH8BBO ja Pekka Länsman OH2NCS.

Vaaleissa ovat ehdolla seuraavat henkilöt:

2. Tiina Kela OH8BBO

3. Mikael Nousiainen OH3BHX

4. Veli-Matti Pappinen OH7JEV

Lisää tietoa vaaleista SRAL:n vaalisivuilla.

OH3NE:n vaalikokous 25.11.2019

Tampereen Radioamatöörit ry:n vaalikokous pidetään kerhohuoneella Pyynikin näkötornilla, Näkötornintie 20, maanantaina 25.11.2019 kello 18.

Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  2. Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, jonka yhteydessä päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta.
  3. Valitaan yhdistykselle seuraavan vuoden puheenjohtaja.
  4. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä. Valitaan hallituksen jäsenet.
  5. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä.
  6. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Tervetuloa! Kahvitarjoilu.

 

Kokouksen tarkempi esityslista ja liitteet lähetetään kerhon jäsenille sähköpostitse.

17.3.2019 RATSin vuosikokous Padasjoella

Radioamatööritekniikan seura ry:n esitelmätilaisuus ja vuosikokous järjestetään sunnuntaina 17.3.2019 alkaen klo 12:00 perinteisessä paikassa Padasjoen kunnantalolla, osoitteessa Kellosalmentie 20.

Tilaisuus alkaa mielenkiintoisilla esitelmillä jo kello 12. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään kello 15:00.

Tapahtumassa on voileipä- ja kahvitarjoilu. Paikalle opastaa APRS-objekti RATS2019.

OH3NE:n vuosikokous 25.2.2019 klo 18:00

Tampereen Radioamatöörit ry:n sääntömääräinen vuosikokous 2019 järjestetään Pyynikin näkötornilla kerhohuoneella maanantaina 25.2.2019 klo 18.00. Kokouksessa käsitellään sääntojen määräämät asiat ja mahdolliset jäsenten tekemät esitykset.

Jäsenten tekemät esitykset kokoukselle pitää olla hallituksella 28.1.2019 mennessä. Esitykset voi toimittaa osoitteeseen hallitus@oh3ne.fi.

Vuosikokouksen esityslista ja kokousmateriaalit lähetetään jäsenille kaksi (2) viikkoa ennen kokousta sähköpostitse. Lisäksi kokouksen esityslista ja materiaalit on luettavissa kerhon ilmoitustaululta.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Oletko muistanut jäsenmaksun?

Jäsenmaksulaskut lähetettiin tammikuussa sähköpostitse (tai postitse niille, joiden sähköpostiosoite ei ole tiedossa). Eräpäivä oli 15.2.2019.

Vielä ehdit maksaa jäsenmaksun ilman muistutusmaksua, sillä maksumuistutukset lähtevät viikon 9 lopussa. Käytä laskussa olevia maksutietoja.

Jollet ole saanut laskua, ota pikaisesti yhteyttä taloudenhoitajaan oh3viki ät gmail piste com.