OH3NE:n vuosikokous 22.2.2021

Tampereen Radioamatöörit ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään ma 22.2. klo 18:00. Paikkana on Teivon ABC, Ravuri-kokoustila, Hiitintie 1, 33400 Tampere.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä hallituksen esitykset. Kokouksen asialista alla.

1§                  Kokouksen avaus

2§                  Kokousvirkailijoiden valinta

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat.

3§                  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§                  Yhdistyksen vuosikertomuksen käsittely

5§                  Toimikauden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely

Käsitellään toimikauden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto.

6§                  Toimikauden 2020 hallituksen vastuuvapauden myöntäminen

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä toimikauden 2020 hallitukselle ja tilivelvollisille.

7§                  Jäsenten esitykset

                      Määräaikaan mennessä (25.1.2021) ei saapunut esityksiä.

8§                  Hallituksen esitykset

Yhdistyksen sääntöjen 16§ mukaisesti sääntömuutokset tulee käsitellä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa.

Alla olevat lisäykset tai muutokset sääntöihin on käsitelty ja hyväksytty ensimmäisen kerran 30.11.2020 vaalikokouksessa. Tässä kokouksessa muutokset käsitellään toisen kerran.

Seuraavat lisäykset tai muutokset sääntöihin:

10§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuun ja vaalikokous marraskuun aikana. Yhdistyksen muu kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.

12§ Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisella ja kunniajäsenellä äänioikeus ja yksi ääni. Jäsenellä, joka ei ole maksanut viimeisintä erääntynyttä jäsenmaksua kokonaisuudessaan, ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jollei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa ja suljetuissa äänestyksissä kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokouksiin on hallituksen niin päättäessä mahdollista osallistua myös elektronisin apuvälinein. Mahdollisuudesta on kerrottava kokouskutsussa.

9§                  Muut esille tulevat asiat

10§                Kokouksen päättäminen

Jaa sosiaalisessa mediassa