DX ja Contest Meeting Tampereella peruutettu

Vuoden 2020 DX & Contest tapahtuma Tampereella Holiday Club Tampereen Kylpylässä on peruutettu COV-19 aiheuttaman epidemian johdosta. Kokousmaksut on palautettu maksun jo maksaneille. Jos olet varannut hotellihuoneen, muista hoitaa myös sen peruutus.

Tarkempia tietoja saat sivuilta ohdxf.fi tai contestclubfinland.com.

Tampereen Radioamatöörit ry:n kerhotiedote 19.3.2020

Tampereen Radioamatöörit ry:n kerhotiedote on kuultavissa keskiviikkoisin klo 21 toistimien taajuuksilta 145.750 ja 434.850
Bulletiinin lukijana Marko, OH3GXQ.
OH3NE tiedottaa:
– Suomen Radioamatööriliitto on julkaissut tiedotteen koskien koronavirusepidempian vaikutuksia liiton toimintaan. Tiedote on luettavissa liiton verkkosivuilla suomeksi ja ruotsiksi.
– NE:n kerhoillat on toistaiseksi keskeytetty koronatilanteen vuoksi.
Radioamatöörikurssi jatkuu verkkokokousvälineiden avulla, kouluttajat antavat lisätietoa kurssilaisille.
– Antennien rakentelukurssi toteutetaan myöhemmin koronatilanteen muuttuessa.
Kerho noudattaa toiminnassaan viranomaisten antamia ohjeita liittyen koronavirukseen ja sen leviämisen ehkäisyyn.
Kerhon hallitus toivottaa kaikille aurinkoista kevättä.
Lisätietoja kerhon nettisivuilta oh3ne.fi

SRAL:n tiedote koronavirusepidemian vuoksi

Valtioneuvosto on tiistaina 17.3. asettanut maan valmiuslain nojalla poikkeustilaan koronavirusepidemian johdosta. Eduskunnan odotetaan hyväksyvän asetukset keskiviikkona 18.3.

Suomen Radioamatööriliitto on niin ikään tilanteen johdosta ollut yhteydessä Liikenne- ja viestintävirastoon ja saanut ohjeistusta.

Koronavirustilanteen vuoksi SRAL tiedottaa seuraavista välittömästi voimaan astuvista toimenpiteistä:

 1. Radioamatöörin pätevyystutkinnot keskeytetään välillä 17.3.-13.4.2020. Suomen Radioamatööriliiton alaisia tutkijoita kielletään pitämästä pätevyystutkintoja edellä mainittuna aikana. Viranomainen julkaisee oman määräyksensä asian johdosta erikseen.
 2. Liiton toimisto on toistaiseksi suljettuna kävijöiltä. Liiton hallitus ja toimikunnat eivät käytä toimiston tiloja toistaiseksi kokouksiinsa. Toimiston palvelut ovat saatavilla puhelimitse sekä sähköpostitse toimiston aukioloaikoina.
 3. Kevätpäivien tapahtumanjärjestäjä on tiedottanut, että Aalto-yliopisto on kieltänyt tilojensa käytön yleisötapahtumiin juhannukseen 2020 saakka. Tämän johdosta hallitus on päättänyt että liiton kevätpäivät sekä kevätkokous on peruttu lauantailta 18.4. ja siirretty myöhempään ajankohtaan. Tällä hetkellä näyttää siltä että kokous tullaan järjestämään heinäkuussa, ei kuitenkaan kesäleirin yhteydessä. Kevätpäivien tapahtumanjärjestäjä on ilmaissut halukkuutensa kevätkokoukseen liittyvän korvaavan tapahtuman järjestämiseen myöhemmin ja järjestelyoikeudet säilyvät edelleen heillä. Asiasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.
 4. Liiton tilin- ja toiminnantarkastus toteutetaan etätyöskentelyvälinein normaaliin tapaan. Tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnot tullaan julkaisemaan liiton verkkosivuilla heti kun mahdollista. Julkaisusta tiedotetaan erikseen liiton verkkosivuilla sekä bulletiinissa.
 5. Liiton henkilökunnan esimiesjärjestelyistä, tiedotusvastuusta sekä hallituksen koollekutsumisvastuusta on päätetty siinä tilanteessa että puheenjohtajisto on yhtä aikaa sairauden tai muun syyn vuoksi estynyt hoitamaan tehtäviään.

Liitto kehoittaa jäsenkerhojaan noudattamaan viranomaisten sekä Valtioneuvoston määräyksiä. Erityisesti tulisi harkita kerhotapaamisten ja muiden yleisötapahtumien keskeyttämistä koronaviruksen tartuntavaaran ehkäisemiseksi. Merkittävä osa kerhojen jäsenistä kuuluu ikänsä puolesta riskiryhmään.

Liitto korostaa suomalaisille radioamatööreille, että kyseessä on poikkeustila, ei hätätila. Radioamatöörien tulee noudattaa viranomaisten määräyksiä, erityisesti muistaen että Radioamatöörimääräys on voimassa ja liikennöintiä muiden kuin radioamatööriasemien kanssa voi harjoittaa ainoastaan hätätilanteessa tai viranomaisen johtamassa pelastusharjoituksessa.

Suomen Radioamatööriliiton sekä suomalaisen radioamatööriyhteisön motto on “Viranomaisen tukena, kansalaisten turvana.” Tämän perusarvon mukaisesti kehoitamme jäsenkerhoja sekä yksittäisiä harrastajia huolehtimaan oman viestikalustonsa kunnosta ja varmistamaan oma toimintakykynsä poikkeavassa tilanteessa. Erityisesti kerhoasemien sekä toistinasemien toimintakyky tulisi tässä tilanteessa varmistaa. Ylilyöntejä ja määräysten vastaista toimintaa tulee välttää.

Radioamatööriliikenne on edelleen sallittua ja nykyisessä tilanteessa erityisen kannustettavaa. On tärkeää huolehtia sosiaalisista verkostoistamme sekä henkisestä yhdessäolosta. Kerhoiltoja ja yhdessäoloa voi harrastaa myös bandilla. Pidetään rinkulataajuudet aktiivisina, toistimet kuumana ja huolehditaan myös radioamatööriveljiemme ja -sisartemme jaksamisesta haastavassa tilanteessa.

Suomen Radioamatööriliiton hallituksen puolesta,
Tuomas Tauriala OH3ERV
Puheenjohtaja

Tiedote ruotsiksi SRAL:n sivuilla

Kerhoillat peruttu 13.4. asti

Kerhoillat on peruttu tästä päivästä lähtien 13.4.2020 saakka. Vaikka väkeä olisi vähemmän kuin tänään hallituksen määräämä 10 henkilöä, tila on kuitenkin pieni, ja tartuntavaara on siten suurempi. Pahoittelemme tilannetta, mutta myös me menemme turvallisuus ja terveys edellä.

23 cm bandin käyttö vain erikoisluvilla huhtikuusta alkaen

Taajuusaluetta 1240 – 1300 MHz on saanut tähän asti käyttää kaikkien luokkien radioamatööriluvalla. Huhtikuussa tilanne muuttuu, ja taajuusalueen käyttö vaatii erillisen hakemuksen ja radioluvan kaikille radioamatööriasemille.

Radiotaajuusmääräyksessä 4Z/2020M taajuusalueen 1240 – 1300 MHz toissijainen radioamatööriallokaatio on poistettu, mutta määräykseen on jätetty teksti, mikä mahdollistaa erikoisluvat.

Radiotaajuusmääräys 4 on lähetetty Euroopan komissiolle, komission ja jäsenmaiden mahdollisia kommentteja varten (ns. notifiointi). Tämä prosessi kestää noin kolme kuukautta, joten määräyksen arvioitiin aluksi tulevan voimaan aprillipäivän tienoilla 2020.

Traficomin päivitys 17.3.2020:

Kaikki ei aina mene suunnitelmien mukaisesti, sillä
radiotaajuusmääräys 4Z/2020M ei astu voimaan 1.4.2020.
Se astuu voimaan huhtikuussa ja siitä tiedotetaan, kun ajankohta
varmistuu.
EAM-hakemuslomakkeella voi hakea radiolupaa, mutta radiolupa
kirjataan alkavaksi vasta, kun 4Z/2020M määräys on voimassa.

Taajuusalueelle 1240 – 1300 MHz voidaan hakemuksen perusteella myöntää radiolupia radioamatöörilähettimen käyttöön määräajaksi toissijaisilla oikeuksilla siten, että radioamatöörilähettimen käyttö ei saa aiheuttaa häiriöitä eikä vaatia suojausta muilta käyttäjiltä. Radiolupa voidaan myöntää tapauskohtaisesti (max. 1 vuosi kerrallaan) niille maantieteellisille alueille, joilla ei ole merkittävää Galileo-vastaanoton häiriöriskiä. Lupia myönnetään vain siihen asti, kunnes Galileon palvelut ovat laajemmassa käytössä. Suomi on toistaiseksi ainoa maa EU:ssa, jossa 23 cm taajuusalue on poistettu radioamatööreiltä.

Erikoislupaa voi hakea EAM-hakemuslomakkeella. Se palautetaan sähköpostitse osoitteeseen radiotaajuudet@traficom.fi. Sieltä saa myös lisätietoja erikoisluvista.

Erikoisluvan 23 cm bandille tarvitsevan radioamatööriaseman taajuusmaksut ovat seuraavanlaisia:

Kaista [kHz] Taajusmaksu [€/y]
   
25 18.14
50 22.85
100 28.79
200 36.27
300 41.52
500 49.23
1000 62.03

Kaistan ei tarvitse olla yhtenäinen, vaan osakaistojen leveys lasketaan yhteen, ja taajuusmaksu määräytyy sen mukaan. Yhhteenlasketun kaistan ei tarvitse olla 25 kHz kerrannainen.

OH3TR:n serveriltä löytyy taajuusmaksulaskuri taulukkolaskentaan. Sitä voi muokata mielensä mukaan.

Traficomin tiedote erikoisluvista

Taajuusmaksuasetus 1454/2019 Finlexissä

SRAL:n Kevätpäivät ja kevätkokous siirtyy

Kevätpäivien tapahtumanjärjestäjä on tiedottanut, että Aalto-yliopisto on kieltänyt tilojensa käytön yleisötapahtumiin juhannukseen 2020 saakka. Tämän johdosta SRAL:n hallitus on päättänyt, että liiton kevätpäivät sekä kevätkokous on peruttu lauantailta 18.4., ja ne on siirretty myöhempään ajankohtaan. Tällä hetkellä näyttää siltä että kokous tullaan järjestämään heinäkuussa, ei kuitenkaan kesäleirin yhteydessä. Kevätpäivien tapahtumanjärjestäjä OH2TI on ilmaissut halukkuutensa kevätkokoukseen liittyvän korvaavan tapahtuman järjestämiseen myöhemmin, ja järjestelyoikeudet säilyvät edelleen heillä. Asiasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Tämä järjestäjän tiedote on edelleen voimassa: Koska hyviä esitelmiä ei voi koskaan olla liikaa, kokeilemme avointa esitelmähakua. Jos sinulla on tärkeää tai etenkin mielenkiintoista kerrottavaa kanssaradisteille, täytä lomake osoitteessa https://forms.gle/L8dBeBS6MhqJSREt7  tai laita sähköpostia OH2EHK, omakutsu.

Tampereen Radioamatöörit ry:n kerhotiedote 11.3.2020

Tampereen Radioamatöörit ry:n kerhotiedote on kuultavissa keskiviikkoisin klo 21 toistimien taajuuksilta 145.750 ja 434.850. Kerhotiedote pyritään myös julkaisemaan kerhon kotisivuilla ja Facebookissa. OH3NE tiedottaa:

Kerhotilan remontti on valmistunut, mutta järjestelyt ovat vielä kesken erityisesti radioaseman kohdalla. 

Perusluokan kurssi on meneillään viikonloppuisin, joten vältä kerholla liikkumista viikonloppuisin maaliskuun aikana. 

Antennien rakentelukurssi on tulossa huhtikuussa ja se pidetään tekniikkatorstaisin. Kurssin alustava ohjelma:

 • 2.4. klo: 17.30-19 Tiiti tulee kertomaan antenneista ja baluneista. 
 • 9.4. klo: 17.30-  Hannu opastaa dipolin rakentamisen killusta ja muovista
 • 16.4. klo: 17.30- Jukka opastaa efhw-antennin rakentamisen
 • 23.4. tekniikkatorstaina voidaan jatkaa, jos antennit jäivät kesken

  SITOVA ilmoittautuminen rakentamaan antenneja 2.4. ja materiaalimaksu rakennuspäivänä.

Maailmalla jylläävän koronaviruksen vuoksi, kerholle on hankittu käsidesiä. Käytäthän käsidesiä, kun tulet ulkoa sisälle. Sairaana ei kannata tulla tartuttamaan muita kerholle. 

Kerhon hallitus toivottaa kaikille aurinkoista kevättä.

YK:n päämaja 4U1UN palasi ääneen 6.3.2020

YK:n päämajan 4U1UN, joka on oma DXCC-maansa, piti palata ääneen pitkän hiljaisuuden jälkeen. Asemahuone jouduttiin tyhjentämään ja antennit purkamaan katolta vuonna 2010 päämajan ison remontin tieltä. Tämän jälkeen kiristyneet turvallisuusmääräykset estivät pääsyn katolle ja asemahuoneeseen.

Nyt päämajan radiokerho on saanut yli neljä vuotta kestäneen byrokraattisen väännön jälkeen valmiiksi asemakokonaisuuden, missä radiot ovat yläkerrassa, ja käyttöpaikka ykköskerroksen pressitilassa, minne on helppo tuoda myös vieraita.

Uuden aseman juhlallinen vihkiminen tapahtui lopulta perjantaina 6.3. myöhään illalla. Joe K1JT aktivoi aluksi aseman FT8-modella.

Suomen pääministerin YK-vierailulla tuskin on yhteyttä myöhäiseen ajankohtaan.