OH3NE:n vaalikokous 30.11.2020

Hyvä Tampereen Radioamatöörit ry:n jäsen.

Tampereen Radioamatöörit ry:n sääntömääräinen vaalikokous pidetään Teivon ABC:n Ravuri -tilassa 30.11.2020 klo 18. Paikalle voi saapua 17.30 lähtien. Omakustanteisesti voi ostaa kahvia ym. kokoustilaan. Suosittelemme maskin käyttöä ja muistetaan myös muut vallitsevat Covid19-suositukset. Tervetuloa!

 

Tampereen Radioamatöörit ry:n sääntömääräinen vaalikokous 2020

Aika:              Maanantai 30.11.2020  klo 18.00

Paikka:          Teivon ABC, Ravuri -kokoustila, Hiitintie 1, 33400 Tampere

1§     Kokouksen avaus

2§     Kokousvirkailijoiden valinta

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Pöytäkirjantarkistajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.                                

3§     Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4§     Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

5§     Käsitellään vuoden 2021 toimintasuunnitelma

6§     Käsitellään vuoden 2021 talousarvio, jonka yhteydessä päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta

Hallituksen esitys:

Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2021 on 32 €.

Eläkeläiset, alle 18-vuotiaat, varusmiehet, siviilipalvelusmiehet sekä alle 29-vuotiaat opiskelijat voivat hakemuksesta saada alennetun jäsenmaksun 19 €. Vapaamuotoinen hakemus on osoitettava sähköpostitse kerhon hallitukselle ennen jäsenmaksulaskujen lähettämistä.

1.9. tai myöhemmin liittyneet saavat ensimmäisen vuoden jäsenmaksusta 50 % alennuksen.

Kunnia- ja ainaisjäsenet sekä ennen 1.11.2020 jäsenmaksusta erikseen vapautetut henkilöt eivät suorita jäsenmaksua.

Hallitus määrää kannatusjäsenmaksun tapauskohtaisesti.

7§     Valitaan hallitukselle puheenjohtaja vuodeksi 2021

8§     Valitaan hallituksen muut jäsenet vuodeksi 2021.

9§     Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa vuodeksi 2021 ja heidän varamiehensä

10§     Jäsenten esitykset

Määräaikaan mennessä (02.11.2020) hallitukselle ei ole tullut jäsenaloitteita.

11§     Hallituksen esitykset

Seuraavat lisäykset tai muutokset sääntöihin:

10§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuun ja vaalikokous marraskuun aikana. Yhdistyksen muu kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.

12§ Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisella ja kunniajäsenellä äänioikeus ja yksi ääni. Jäsenellä, joka ei ole maksanut viimeisintä erääntynyttä jäsenmaksua kokonaisuudessaan, ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jollei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa ja suljetuissa äänestyksissä kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokouksiin on hallituksen niin päättäessä mahdollista osallistua myös elektronisin apuvälinein. Mahdollisuudesta on kerrottava kokouskutsussa.

12§     Kokouksen päättäminen

Jaa sosiaalisessa mediassa