Historia

Sivu vielä kesken…

Tamperelaisen radioamatööritoiminnan lyhyt historia

1920-luku

1921 Nuoren Voiman Liiton Radioyhdistys perustettiin. Se sai Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöltä luvan myöntää jäsenilleen lupia radiokokeiluihin.

1923 Arvi Hauvonen radioamatöörikavereineen aloitti  yleisradiolähetykset Tampereella asemallaan 3NB. Yleisradiolähetykset olivat tuolloin myös kokeellisia, ja niin muodoin osa radioamatööritoimintaa. Hauvonen oli Tampereen sähkölaitoksen insinööri ja myöhemmin Lahden yleisradioaseman pitkäaikainen päällikkö.

1924 Nuori Voima -lehden 1/1924 kutsuluettelossa kolmospiirin ensimmäinen radioamatööri oli Bruno Gustafsson 3NA Riihimäeltä, osoite Lopentie 9.

Tampereen Radiokerho NVL perustettiin 26.1.1924. Ensimmäinen puheenjohtaja oli Arvi Hauvonen ja sihteeri Oiva W.Helander. Kerholaisten piti tehdä harrastenäytetyö. Kerho päätti varojen hankkimiseksi pitää radiokonsertteja. Nuori Voima -lehden numerossa 3/1924 mainittiin ensimmäisen kerran tamperelainen asema: K. A. V. Hauvonen 3NB, osoite Läntinen Puistokatu 16. Arvi Hauvonen työskenteli asemaltaan ensimmäisenä suomalaisena maamme rajojen ulkopuolelle 14.5.1924. Vasta-asema oli SALD Lundissa, Ruotsissa.

Nuori Voima -lehden numerossa 8/1924 kutsun 3NE ensimmäinen haltija oli Jorma Serlachius Hämeenlinnasta, osoite Koulukatu 4. Serlachius toimi myöhemmin mm. Tampellan lentokonemoottoriosaston johtajana ja TKK:n mekaanisen teknologian professorina.

1925 Uusia radioamatöörejä esiintyi kutsuluetteloissa:

176 3NJ Tampere, Risto R. Joutsela, Pispala, Mäkitie 7 (NVL 15-16/1925)

179 3NK Tampere, Niilo A. O. Nieminen, Satamakatu 7 B 15 (NVL 15-16/1925)

1926 28.11.1926 pidettiin Suomen Radioamatööriliiton perustava kokous, jonka seurauksena radioamatööritoiminta erkani Nuoren Voiman Liitosta.

1927 Radioamatöörien hyväksyminen ja tarkastaminen siirtyi puolustusvoimien radiopatajoonalta 1.2.1927 alkaen kulkulaitosministeriölle. Suomen Radioamatööriliitto rekisteröitiin yhdistykseksi 5.2.1927.

Tampereen Radiokerho perustettiin. Ensimmäisen yhteyden piti Georg Horne Tanskaan (lähde Aamulehti 7/1958).

1928 26.1.1928 velvoitettiin kaikki radioamatöörit kuulumaan Suomen Radioamatööriliittoon.

1929 Yleisradion Tampereen radioasema aloitti toimintansa keskiaalloilla uudelta Pyynikin näkötornilta. Aseman päällikkönä toimi Georg Horne, joka oli ollut mukana jo Hauvosen lähetyksissä. Itsenäinen Tampereen Radiokerho perustettiin 10.12.1929.

1930-luku

1930 Tampereen Radiokerhon OH3NE asemakirja, päivätty 30.10.1930, löytyy kerhon arkistosta. Tämä on varhaisin luotettava asiakirja kutsun käytöstä.

1932 Tampereen Radiokerho OH3NE mainitaan vuoden 1932 kutsuluettelossa. Suomen Radioamatööriliitolla oli 1.12.1932 seuraavat pirkanmaalaiset jäsenet:

3 OH3NC Hoffström Georg I., Pyynikintie 6, Tampere

4 OH3ND Öblom, A. Francis, Hämeenkatu 8, Tampere

5 OH3NE Tampereen Radiokerho, Tampere

6 OH3NF Winberg, E. Wolmar, Hallituskatu 20, Tampere

7 OH3NG Saarinen Sulo, Lapinniemi, Tampere

20 OH3NT Anttila, Yrjö, Satakunnankatu 61 B.28, Tampere

21 OH3NU Ruuskanen, Matti, Hallituskatu 21 B., Tampere

22 OH3NV Rautala Olavi, Aleksanterinkatu 30 C. 44, Tampere

23 OH3NW Enqvist, Erkki D., Hatanpäänvaltatie 12 as. 5. Tampere

25 OH3NY Lehtonen, Heikki Pellervo, Urjala

26 OH3NZ Nyström Tor K., Viinikankatu 38 C. 19, Tampere

27 OH3OA Wallenius, Asser, Kortelahdenkatu 9, Tampere

29 OH3OC Ståhl, Åke, Kauppakatu 18, Tampere

31 OH3OE Oesch, Pehr Arthur K., Hämeenk. 29 A 7, Tampere

Asser Wallenius oli pikaluistelija ja suomalaisen autourheilun uranuurtajia.

Pirkanmaan RA-toiminnan keskittymiseen Tampereelle vaikuttivat todennäköisesti raskas teollisuus, jonka palveluksessa oli sähköalan ammattilaisia sekä teknillinen opisto, jossa oli sähköalan opetusta.

1939-1947

Radioamatööritoiminta oli kiellettyä syyskuusta 1939 maaliskuuhun 1947. Sodan aikana radioamatöörit toimivat viestijoukoissa, erityisesti radiotiedustelussa.

1940-luku

1947 Sodanaikainen amatööriradioiden käyttökielto kumottiin, ja radioamatööritoiminta sai alkaa uudelleen 24.3.1947. Toimintakiellon kumoamisen edellytykseksi käsiteltiin 26 asekätkentään osallistuneen ja siitä esitutkintaan joutuneen radioamatöörin erottaminen Suomen Radioamatööriliitto ry:stä.

1948 Tampereen Radiokerho hyväksyttiin sotien jälkeen vuonna 1948 uudestaan SRAL:n jäseneksi kutsulla OH3OA. Jäsentodistus löytyy Ekiltä OH3SE.

Tampereen seudun radioamatöörit SRAL:n kutsuluettelossa 1948:

3NM Laakso, Toivo Tampere, Teknill.opisto

3NQ Honkanen, Alpo Pälkäne, ep

3NV Kyykoski, Heikki Lempäälä

3NW Hämäläinen, Risto Tampere, Kortelahdenkatu 10 as. 1

3NY Lindberg, Eskil Tampere, Siltakatu 2 ovi 19

3OB Siukola, Matti Pispala, Pispalan valtatie 29 ovi 6

3OC Mattila, Emil Kuru, Männikkö

3OE Oesch, Pehr Kristian Säynäjärvi, Palo

3OJ Kirsimaa, Veikko Tampere, Savilinnantie 11 E 69

3OL Tuomenheimo, Juha Tampere, Puolimatkankatu 2

3OS Anttilainen, Jussi Tampere, Mustanlahdenkatu 24 A 18

Lähde: https://web.archive.org/web/20220121112205/http://www.kolumbus.fi/artkop/kutsuluettelo1948.pdf

Heikki Kyykoski toimi myöhemmin TKL:n käyttöinsinöörinä, teknillisenä johtajana ja vt. toimitusjohtajana.

1950-luku

Seuraava kerhotila oli Suomen Pankin talon kellarissa Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien kulmassa. Georg Horne oli silloin Yleisradion Tampereen aseman päällikkö ja Tampereen Radioamatöörien puheenjohtaja.

1955 Nykymuotoisen Tampereen Radioamatöörit ry:n ilmoitus yhdistysrekisteriin laadittiin 11.2.1955. Alkuperäinen yhdistyksen kappale ilmoituksesta yhdistysrekisteriin löytyy Tonilta OH3HWX.
Hallituksen toimihenkilöt:
Puheenjohtaja, radioasemanpäällikkö Georg Ivar Horne, Tampere
Varapuheenjohtaja, varastonhoitaja Leonard Kokko, Tampere
Sihteeri, opiskelija Tuomo Anttila, Tampere
Taloudenhoitaja, osastonhoitaja Yrjö Anttila, Tampere
Varajäsenet:
Insinööri Jussi Anttilainen, Tampere
Tampereen Radioamatöörit ry:n ilmoitus yhdistysrekisteriin merkittiin 12.3.1955 saapuneeksi oikeusministeriön käsiteltäväksi.

Tampereen Radioamatöörikerho luovutti varansa 11180 mk (vastaa non 400 euroa vuonna 2021) perustetulle Tampereen Radioamatöörit ry:lle 20.4.1955.

Tampereen radiokerho varojen luovutuskirja

Oikeusministeriö hyväksyi Tampereen Radioamatöörit ry:n 23.4.1955 merkittäväksi yhdistysrekisteriin rekisterinumerolla 67159.

1958 SRAL:n vuosikokous pidettiin Hotelli Tammerissa Tampereella 16.2.1958.

Kerhossa oli 40 jäsentä, joista 30 radioamatöörejä. Puheenjohtajana toimi Pertti Mure OH3TH, ja sihteerinä Pekka Alhola OH3TT.

Kerhon kesäleiri pidettiin Tampereen Reserviupseerit ry:n majalla Ylöjärvellä 13-20.7.1958. Topi Collinin kutsu oli OH3TI. Topi oli saanut luvan vuonna 1954 Valkeakosken Radioamatöörit ry:n kouluttamana. Topi laati myöhemmin Valkeakosken kerhon 40-vuotishistoriikin.

1959 Kiinteistö Oy Tammelan puistokatu 30-32 lähestyi 8.12.1959 insinööri G. Hornea kirjeellä, jossa ilmoitettiin rakennusten purkaustöistä, jotka on tarkoitus aloittaa tulevan maaliskuun alussa. Talon kolmannessa kerroksessa sijaitseva radioamatöörien kerhohuone olisi tyhjennettävä helmikuun 1960 loppuun mennessä, jolloin k.o. kiinteistön muutkin huoneistot vapautuvat.

1960-luku

1960 Ekiltä OH3SE löytyy valokuva kokelastutkinnosta 28.04.1960, joka pidettiin uudessa kerhotilassa vanhan Domuksen kellarissa.

1963 OH3AG perustettiin Lielahdessa.

1966 OH3TR perustettiin Hervannassa.

1970-luku

1971 OH3AP perustettiin.

1974 OH3AG ja OH3NE järjestivät heinäkuussa 1974 SRAL:n kesäleirin Teiskon Taulaniemessä.

Tampereen Radioamatöörit muuttivat Kaupin uudelle vesisäiliölle. Puuhamiehinä olivat Osmo Lehtinen OH3UR ja Reijo Halkola OH3RH.

Toistinasema OH3RNE aloitti 2 metrillä toimintansa 25.9.1974 kello 16:55, ollen lajissaan maamme ensimmäinen (toki helsinkiläiset sanovat samaa OH2RAM:stä ja vaasalaiset OH6RAA:sta). Toistinasema sijaitsi aluksi kerhotiloissa Kaupin vesitornilla, ja toistimen lähetysteho oli 5 W. Laitteisto oli tehty Brown Boverin valmistaman junaradion ympärille. Valosähköinen omatunnusanturi oli tehty levysoittimesta leikkaamalla sähkötystä vastaavat loveukset äänilevyn reunaan.

1976 Toistinasema OH3RNE muutti OH3RH:n ja OH3TH:n työpaikalle Yleisradion Ylöjärven lähetinasemalle.

1977 Kerhohuoneeksi saatiin entinen Yleisradion keskiaaltoaseman huone Pyynikin näkötornilla. Huone tuli kerhon käyttöön nuorisolautakunnalta korvauksetta, ja kunnostettiin syksyn aikana käyttökuntoon talkoovoimin. Vanha kerhotila Kaupin uudella vesisäiliöllä luovutettiin pois 1.11.1977.

1980-luku

1988 SRAL:n vuosikokous pidettiin hotelli Rosendahlissa 27.2.1988.