Tampereen 2 m/70 cm FM-toistimen lähettimet jälleen Näsinneulassa

Tampereen 2 m ja 70 cm FM-toistimen lähettimet ovat jälleen normaalilla paikallaan Näsinneulassa.

Kerhon FM-toistimet päivitettiin jo jonkin aikaa sitten käyttämään uutta ruotsalaiskehitteistä SvxLink-toistinohjelmistoa. Ohjelmiston merkittävin etu on automaattinen vastaanottopisteen valinta (voter) signaali-kohinasuhteen perusteella. Vanhasta TheLinkBox-ohjelmistolla toteutetusta toistimesta oli kuitenkin edelleen käytössä jäänne: Näsinneulassa sijainnutta lähettimen ohjausta ei voitu suoraan ohjelmistoasennuksella päivittää SvxLinkiin, sillä TLB ohjasi toistimia rinnakkaisportin kautta, kun taas SvxLinkissä ohjaus on toteutettu toisella tapaa. Oli siis tarve päivittää koko lähetinlaitteisto.

Kerhon säätäjätiimi OH3HWX, OH3KGR, OH3ERV et al rakensivat ajan kanssa uuden lähetinlaitteiston: Motorola GM300-sarjan radiot, niihin RepeaterBuilder MaxTrac USB-RIM-Lite ohjauskortit (joihin jouduttiin modaamaan sarjaporttikytkentäinen PTT-ohjaus) sekä Ubuntu Linuxissa pyörivä RemoteTRX-ohjausohjelmisto. Uutta lähetintä testattiin kerhoasemalla Pyynikin näkötornilla pari viikkoa ennen lopullista asennusta.

Nyt lauantaina minä ja Toni OH3HWX kävimme suorittamassa uuden lähettimen asennuksen Näsinneulan laitetilaan. Samassa yhteydessä suoritimme pääteasteiden tehonsäädön sekä -mittauksen. 2 m lähettimen teho on nyt 70 W (47 W ERP) ja 70 cm lähettimen teho on 28 W (35 W ERP).

Aikaisemmin Tampereen FM-toistin on kärsinyt mm. viiveestä lähetteessä ja huonosta äänenlaadusta. Syyksi on epäilty SvxLink-toistinlogiikan ja entisen TLB-pohjaisen lähettimen välille rakennettua analogista siltausta. Epäilyt paljastuivat oikeiksi analogisen siltauksen purkamisen myötä: Uuden SvxLink-pohjaisen lähettimen kanssa toistimen viive katosi käytännössä kokonaan ja äänenlaadussa on havaittu merkittävää parannusta. Kerhon toistinsaittien väliset IP-linkkiyhteydet ovat erittäin nopeat (65-300 Mbps, latenssi noin 1 ms), joten minkäänlaista pakkausta äänisignaaliin ei tarvita sen kulkiessa RX-saiteilta kerholla sijaitsevan toistinlogiikan kautta Näsinneulan lähettimeen. Ääni kulkee niin ikään täysin digitaalisesti vastaanottimesta lähettimeen asti, joten toistimen käyttökokemus vastaa äänenlaadullisesti hyvin pitkälti simplex-yhteyttä. Lisäksi päivityksessä poistui TLB:n CW-omatunnis, mikä tuli täysin oman ajastimensa mukaan, ja tuotti turhaa hälinää.

Kävimme Tompan OH3FSR kanssa testaamassa toistimen peittoa lounaaseen päin. 2 m lähettimen tehoa kasvatettiin vähän reilu 15 % eli noin 0,7 dB, mikä paransi kuuluvuutta juuri sen verran, että toistin kuuluu kohtuullisella autoasemalla katkeamatta ainakin Huittisiin asti (etäisyys vajaa 80 km). Koillisen suunnassa toistin kuuluu ainakin Hallin entisen varuskunnan parkkipaikalle.

Pari ”ominaisutta” on jo säätötiimin tiedossa, joihin puututaan ehtiessämme:

  • Hervannan rx-saitilla on vastaanotossa havaittavan kuuloinen brummi, jonka vuoksi saitin kalibrointi voteriin on mahdotonta heittelehtivien signaali-kohina-arvojen vuoksi. Tämän takia Hervannan vastaanotin ei käytännössä tule valituksi, ellei asema ole aivan sen vieressä. Hervannan efektiivisesti puuttuminen saattaa vaikuttaa itäpuolen RX-peittoon erityisesti käsikapuloista kusoillessa, ja myös kauempaa autoasemalta.
  • Pyynikin RX-saitilla vastaanottoa häiritsee APRS-digipeater jonkin verran. Pyynikin RX:n tunnistaa heikon lähetteen päällä selvästi kuuluvasta 200-300 millisekunnin kohinapurskeesta APRS-paketin lähtiessä.

Hervannassa käydään huoltokeikalla, kunhan avaimenhaltijoiden ja säätötiimin aikataulut osuvat kohdalleen.

Kaupunkialueella kannattaa edelleen kokeilla 70 cm bandia, varsinkin jos workkii käsikoneella talosta tai autosta sisältä. Performanssi on usein parempi kuin 2 metrillä.

Kiitokset kanssasäätäjilleni OH3HWX, OH3KGR et al toistimen eteen pistetyistä työtunneista!

Tuomas OH3ERV

   

 

Jaa sosiaalisessa mediassa